ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

C.C's Censational Concoctions Candles & Oddities

Forbidden Passion - Mystery Crystal Candle

Forbidden Passion - Mystery Crystal Candle

ราคาปกติ $21.00 USD
ราคาปกติ ราคาช่วงลดราคา $21.00 USD
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี
Size
Forbidden Passion is a haunting candle casting an eerie glow across the room like the flicker of a dying flame in a dark, forgotten corner. The deep red pink wax is as rich as the blood of forbidden love, and as it melts, it releases a sultry fragrance that promises to intoxicate the senses.The scent that emanates from the wax is a heady mix of jasmine, plum, raspberry and lemon, evoking the passionate embrace of a doomed romance. As the wax melts, it releases its seductive aroma into the air, enveloping the room in a mysterious allure.They are a reminder of the dangers of giving in to one's deepest desires. It's as if the candle carries the essence of star-crossed lovers, forever bound by a love that was never meant to be.
In the flickering light of the candle, one can almost hear the whispers of forbidden secrets, the echoes of a love that was never meant to be. It's a fragrance that beckons to those who dare to venture beyond the boundaries of convention and embrace the fullness of their passion, even if it leads to their ultimate downfall.
ดูรายละเอียดทั้งหมด